NORMES

NORMES DE FUNCIONAMENT

1. El Banc del Temps és un projecte que funciona sense ànim de lucre i de manera autogestionada. Tothom que participa en el Banc del Temps es compromet en la seva autogestió en la mesura de les seves possibilitats. La Secretaria està formada per usuaris del Banc del Temps i qualsevol en pot formar part.

2. El Banc del Temps té com a finalitat promoure l’intercanvi del temps entre les persones que en formen part. La mesura de l’intercanvi és l’hora, amb independència del tipus de servei que s’intercanviï entre el/les participants.

3. Les persones es podran inscriure al Banc del Temps de Cal Gorina, de forma individual, una vegada realitzada l’entrevista a Secretaria i amb el compromís d’utilitzar-lo, oferint i sol·licitant temps, així com complint les normes establertes.

4. Les persones inscrites al Banc del Temps de Cal Gorina, hauran d’oferir hores del seu temps lliure, per a realizar els serveis que els hi sol·licitin, i a la vegada podrán demanar amb un marge raonable de temps el mateix número d’hores per aquelles activitats en les que estiguin interessades.)

5. Cada persona inscrita al Banc del Temps de Cal Gorina será titular d’un compte corrent de temps, i disposarà d’un talonari personal que utilitzarà per efectuar el pagament corresponent en el moment de rebre temps per un servei realitzat per una altra persona.

6. Cada persona inscrita al Banc del Temps, un cop realitzat el servei es compromet en el termini màxim d’auna semana a comunicar a la secretaria el temps donat. No obstant, la secretaria realitzarà bimensualment un balanç del temps del compte corrent de cada usuari, per fer el seguiment de les entrades i sortides.

7. La Secretaria del Banc del Temps de Cal Gorina, editarà un llistat en el que figurarà la relació de serveis disponibles per intercanviar. Aquest llistat s’entregarà a cada usuari/a en el moment de formalitzar la seva inscripció i estarà disponible permanentment per a ser consultat al blog i a Secretaria
Periòdicament, el llistat será actualitzat amb els nous serveis. (A les persones que disposin de correu electrònic se’ls enviarà per mail).

8. El Banc del Temps vol contribuir a la promoció del coneixement i de l’intercanvi entre les persones inscrites, fomentant la confiança mútua. A tal fi s’organitzaran trobades d’usuaris/es cada dos mesos per realitzar alguna activitat conjunta. Aquestes poden ser impulsades per la Secretaria del Banc del Temps o per qualsevol usuari o grup d’usuaris en coordinació amb la Secretaria.

9. Les persones inscrites en el Banc del Temps es comprometen a acceptar i complir aquestes regles de funcionament i l’incompliment de les mateixes podría ser causa de sanció o fins i tot de la seva expulsió.

10. La Secretaria del Banc del Temps de Cal Gorina no es fa responsable de la problemática ni dels danys que es puguin ocasionar en el transcurs d’un intercanvi. Tanmateix les persones que realitzin l’intercanvi accepten de bon grat el risc que pugui comportar.

11. El bon funcionament del Banc del Temps és basa en la confiança. El/la participant del BdT i la propia secretaria es comprometen a guardar la máxima confidencialitat i privacitat sobre les dades dels/de les usuaris/es que formen part del Banc del Temps de Cal Gorina.

12. Les persones participants del Banc del Temps de Cal Gorina, cedeixen els drets sobre la seva imatge a la secretaria del BdT, per a la utilització de fotografíes realitzades en el transcurs de les trobades i/o reunions en butlletins, pàgines web, etc.

13. Els serveis no estan garantits i pot donar-se el cas que un proveïdor d’un servei no ompli les expectatives de qui el rep. Demanem l’apreciació de l’esforç que cadascú hi posa. És aquesta bona voluntat per part de tothom la fa que el Banc del Temps funcioni. Recomanem:

a) Que els usuaris s’assegurin que l’altra persona entén exactament en què consisteix el servei ofertat abans que comencis a fer-ho.

b) Avisar a l’altre usuari amb prou antelació si no es pot arribar a temps a oferir el servei o si s’ha de cancel·lar.

c) Respectar els altres, ja sigui per religió, origen, creences o pertinença política.

d) Que quan es demani un servei l’usuari s’asseguri de posar a disposició, o pagui tots els materials o ingredients en cas que aquests siguin necessaris.

14. La baixa de la llista és voluntària sempre que el seu compte no estigui en números negatius, si fos així, se li proposarà una forma de posar-la a zero.

15. La secretaria del Banc del Temps de Cal Gorina es reserva el dret a afegir en el seu cas normes complementàries, informant de les novetats a tots els participants del Banc del Temps.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s